Opublikowano Dodaj komentarz

Defensive line fundamentals [VIDEO]

Oprócz wdrożenia wielu indywidualnych fundamentów dla zawodników musimy pamiętać, że muszą oni funkcjonować jako całość (zespół) i współpracować w formacjach. W związku z tym możemy wyróżnić fundamenty dla linii obrony, pomocy oraz ataku. To, którzy zawodnicy wchodzą w skład danej linii zależy od naszego modelu gry i struktury organizacyjnej zespołu. Poniżej przedstawiam wam 1 z 27 fundamentów dla defensywy ” opuszczenie pola karnego po wybiciu piłki”, który występuję głównie po dośrodkowaniach drużyny przeciwnej. Element ten jest na tyle istotny, aby przeciwnicy nie mogli dośrodkować ponownie piłki w nasze pole karne nie unikając spalonego. Ponadto ważne jest, aby drużyna przesuwała się kompaktowo, żeby uniknąć zbyt dużych przestrzeni między formacjami. W elemencie tym potrzebny jest lider, który steruje linią obrony i daje sygnał do jak najszybszego opuszczenia okolic naszej bramki.

Apart from implementing many individual fundamentals for players, we have to remember that they must function as a whole (team) and cooperate in formations. According to that, we can distinguish fundamentals for lines of defense, midfield and attack. Which players are a part of given line depends on our game model and team organizational structure. Below I present to you 1 of 27 fundamentals for the defensive line „leaving the penalty area after clearing the ball”, which occurs mainly after the opposing team’s crossings. This element is important in order to not allow opponents to cross the ball into our penalty area again without avoiding offside. You need a leader in this element who controls the defence line and gives a signal to leave our box as soon as possible. In addition, it is vital for the team to move compactly to avoid too much space between formations.

 

Opublikowano Dodaj komentarz

Faza obrony

Jedną z kluczowych faz w piłce nożnej jest faza obrony. Faza, z którą wielu trenerów ma problem, ponieważ jest najmniej atrakcyjna do nauczania i doskonalenia oraz wymaga zwrócenia uwagi na najmniejsze detale. Dzisiaj przedstawiam środek treningowy doskonalący ten aspekt gry. Poniższą grę można w dowolny sposób modyfikować również dla grup młodzieżowych (np. grając 2 obrońców). Rozmiar placu gry i czas trwania ćwiczeń trenerzy dostosowują do wieku i zaawansowania własnej grupy treningowej.

Gra 8×4

exercise (3)

Organizacja: 
Trzy linie ułożone z czterech kwadratów w poziomie i trzech w pionie. W linii środkowej znajdują się zawodnicy tworzący blok obronny składający się z czwórki defensorów.

Przebieg gry:
Zadaniem zawodników ofensywnych (czerwonych) jest takie rozegranie piłki między sobą, aby przetransportować ją do partnerów ustawionych po drugiej stronie. W tym czasie zawodnicy defensywni (biali) muszą odpowiednio się przesuwać i zawężać pole gry, aby uniemożliwić zagranie piłki penetrującej oraz przechwycić próbę podania.

exercise (3)1

Zawodnicy defensywni mogą agresywnie atakować piłkę tylko w swojej strefie. Pozostali zawodnicy muszą się odpowiednio przesuwać i zawężać pole gry. Tylko jeden z zawodników broniących może znajdować się w kwadracie atakując bezpośrednio przeciwnika.

 

 
Ważne:

Zwracamy uwagę na komunikację oraz współpracę zawodników broniących. Ważny jest agresywny i zdecydowany atak obrońcy na napastnika, który posiada piłkę w jego strefie. Ponadto zwracamy uwagę na aktywność bez piłki zawodników ofensywnych.

Założenia gry:

  • doskonalenie współpracy czwórki obrońców,
  • przesuwanie oraz zawężanie gry w fazie bronienia,
  • zamykanie linii podania,
  • antycypacja,
  • komunikacja.